Брокерськеобслуговування

Ви можете покластися на нас у реалізації ваших інвестиційних рішень

Наша компанія здійснює діяльність на ринку цінних паперів понад 10 років. За цей час ми накопичили значний досвід в обслуговуванні клієнтів на фондовому ринку України та за її межами.

Ліцензії компанії, фінансову звітність та аудит брокерської компанії ви можете переглянути тут.

Міжнародний фондовий ринок

В інтересах клієнтів ми проводимо операції будь-якої складності, що пов'язані з торгівлею цінними паперами на фондовій біржі ПФТС та позабіржовому ринку.

Нашими перевагами є низькі тарифи, висока швидкість проведення операцій, а також встановлені партнерські стосунки з багатьма учасниками фондового ринку.

За допомогою сервісу Paperless в компанії запроваджений електронний документообіг з використанням електронно-цифрового підпису.

Наша компанія допоможе вам оперативно відкрити рахунок у цінних паперах в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ліцензія НКЦПФР на провадження депозитарної діяльності серії АЕ № 263460 від 01.10.2013, термін дії – необмежений).

Дана депозитарна установа працює з юридичними та фізичними особами, інститутам спільного інвестування (ІСІ), недержавним пенсійним фондам (НПФ) і має значний досвід робити з усіма видами цінних паперів.

Команда
employer
Юрій Созінов
Директор, Інвестиційний керуючий

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Фінанси». За майже десять років активної праці на українському та закордонному фондовому ринку Юрій здобув багатогранний досвід роботи з акціями та облігаціями. Він починав свій кар’єрний шлях у відділі управління активами в СК Універсальна, після чого керував активами пайових інвестиційних фондів ЗАО «КУА Універсальна». З 2013 року відповідає за управління портфелем цінних паперів групи компаній Адамант Капітал та очолює компанію Адамант Сек’юрітіз, що має ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку України.

employer
Дмитро Гуменюк
Голова відділу продажів та маркетингу

Одразу по закінченні Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Банківська справа» Дмитро почав працювати в Державному експортно-імпортному банку України. Впродовж 12 років був кредитним менеджером великих корпоративних підприємств торгівлі, промисловості та енергетики. Він має значний досвід аналізу звітності та бізнес-планів підприємств, структурування, реалізації та супроводу великих кредитних проектів, гарантійних, вексельних і факторингових операцій. Також він брав активну участь у реалізації декількох успішних проектів з реструктуризації проблемної заборгованості та санації підприємств у різних галузях економіки. У 2018 році Дмитро долучився до Адамант Капітал. Має сертифікат НКЦПФР на право здійснення дій, пов'язаних з провадженням професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.