Брокерськакомпанія

Ліцензії компанії, що видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

  • брокерська діяльність (серія АД № 034339, від 26.04.2012, термін дії – необмежений);
  • дилерська діяльність (серія АД № 034340, від 26.04.2012, термін дії – необмежений).